Monday Jun 03, 2019

Radio Hallingdal reportage kring Hallingdal Kraftnetts luftlinjebyggnation, 30 maj 2019

Hallingdal Kraftnett uppgraderar Holslinja från 1949, högspänt. Projektet drivs i form av kunskapsåterföring internt i HKN. Yngre medarbetare är med på olika etapper av projektet. Projektet byggs med giftfria och miljöriktiga WOPAS-stolpar. Reportaget görs av den legendariske Knut Medhus. Vi får höra kommentarer från HKN:s arbetsledare, montör, projektledare, administrerande direktör samt stolpleverantör WOPAS.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean