Monday Apr 01, 2019

WOPAS projekt EON Tranemo

EON har använt WOPAS giftfria kraftledningsstolpar i ett antal projekt under 2018 och 2019, 10-50 kV. Senaste projekt var 21 stolpar på 10 kV-linje i Tranemo kommun. Här hör vi en intervju av LL Experience, Linda Larsson, med montören Joakim Lindqvist från Linjeutrustning och Thomas Lindblad från WOPAS.  

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822