WOPAS

WOPAS podcast

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Monday Jun 03, 2019

Hallingdal Kraftnett uppgraderar Holslinja från 1949, högspänt. Projektet drivs i form av kunskapsåterföring internt i HKN. Yngre medarbetare är med på olika etapper av projektet. Projektet byggs med giftfria och miljöriktiga WOPAS-stolpar. Reportaget görs av den legendariske Knut Medhus. Vi får höra kommentarer från HKN:s arbetsledare, montör, projektledare, administrerande direktör samt stolpleverantör WOPAS.

WOPAS projekt EON Tranemo

Monday Apr 01, 2019

Monday Apr 01, 2019

EON har använt WOPAS giftfria kraftledningsstolpar i ett antal projekt under 2018 och 2019, 10-50 kV. Senaste projekt var 21 stolpar på 10 kV-linje i Tranemo kommun. Här hör vi en intervju av LL Experience, Linda Larsson, med montören Joakim Lindqvist från Linjeutrustning och Thomas Lindblad från WOPAS.  

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320